Biografi for: Anne Mortensdatter

Kirkebog Møborg sogn, konfirmerede. (opsl. 76)
1785 Anne Morthensdatter, Kattenhøj

Ringkoebing, Skodborg, Møborg, Torp Bye, , 7. Familie, FT-1787, B5639
Niels Pedersen 47 Gift Bonde og gaardbeboer
A. Kirstine Pedersdatter 75 Gift
Anne Morthensdatter 15 Ugift
Else Olesdatter 11 Ugift

Ringkoebing, Skodborg, Resen, Lille Humlum Gaarde, , 53, FT-1801, b4345
Jens Nielsen 45 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Maren Jacobsdatter 44 Gift hans Kone
Niels Jensen 4 Ugift Deres Barn
Ingerfred Marie Jensdatter 10 Ugift Deres Barn
Kirsten Jensdatter 8 Ugift Deres Barn
Laurs Kieldsen 22 Ugift Tieneste Folk
Anne Mortensdatter 28 Ugift Tieneste Folk

Kirkebog Resen - Humlum. Opsl. 260
1801. At Jens Jensen Traberg Tienende paa Volstrup og Pigen Anne Mortens Datter Kattenhøj i ? Humlum ikke er beslægtede eller bunden ved ? nogen Ægteskabs Løfte til nogen anden, bekiender Underskrevne Forlovere. ? d. 26 Septemb 1801. Mads Lil Humlum, Poul Øster

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth bye, Et hus, 129, FT-1840, B1399
Jens Jensen 32 Gift Husmand
Karen Nielsdatter 33 Gift Hans kone
Ane Mortensdatter 74 Enke(mand) Aftægtskone

Jens Jensen er Ane Mortensdatters søn og leder af "Dømmerbevægelsen" i Sahl og de omkringliggende sogne. Bevægelsen er også kendt som Jens Haus Parti.

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjert, Hus, 141, FT-1845, A3011
Jens Jensen Hau 37 gift Husmand,og sogneforst. Borbjerg
Karen Nielsdatter 38 gift Hans kone Ryde
Ane Mortensdatter 78 ?? Almisselem fra Borbjerg sogn Møborg

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth Bye, et Huus, 72, FT-1850, B1415
Jens Jensen 42 Gift Husmand lever af sin jordlod Borbjerg sogn Ringkøbing amt
Karen Nielsdatter 43 Gift hans kone Ryde sogn Ringkøbing amt
Ane Mortensdatter 80 Enke Almiselem fra Borbjerg sogn Borbjerg sogn Ringkøbing amt

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjert by, Et huus, 168, FT-1855, D2648
Jens Jensen Hau 48 Gift Hmd., lever af hans jordlod Borberg Sogn, Ringk. Amt
Karen Nielsen 49 Gift Hans kone Ryde Sogn, Ringk. Amt
Inger Marie Pedersen 36 Gift Tjenestepige Eising Sogn, Ringk. Amt
Ane Mortensen 92 Enkemand Almisselem Møborg Sogn, Ringk. Amt

Kirkebog Sahl sogn (opsl. 246)
1856. Ane Mortensen død 12 mar. Født i Borbjerg ?? 88 Aar