Biografi for: Niels Christensen

Kirkebog Hjerm sogn (Kort HMB-C B-1, 4/7)
1784. 15. februarij. Xstned i Hierrum Maren Nielsdatters uægte Søn af Østerbye. Nom. Niels. Baared af Maren Olle Christensens af Østerbye. Test: Gravers Feldborg og Hustru Malene, Niels Jepsen og Søster Else af Slee. Jens Nielsen og Søster Karen af Østerbye. Fader til Barnet udlagt Xsten Pedersen Kraglund.