Biografi for: Anne Henrichsdatter

Anne Henriksdatters 1. ægteskab var med Christen Pedersen, der var født ca. 1704. Han og hans bror Jens overtog i 1741 hver en halvpart af "Sønder Kragelund" i Hjerm sogn. Gården hørte under "Volstrup". I 1748 afstod broderen Jens sin halvpart til Christen, så han derefter havde hele "Sønder Kragelund" i fæste.
Da Chr. Pedersen blev gift med Anne Henriksdatter, var det hans 3. ægteskab. Han blev først gift 17. maj 1741 med den 31 årrige Maren Jensdatter, der før brylluppet var pige i "Sønder Kragelund". I marts måned året efter fik de sønnen Jens, som døde få dage efter fødselen. Tre uger senere døde også moderen og blev begravet 8. april 1742. Men allerede 7. nov. samme år blev Chr. Pedersen gift 2. gang. Det var igen med en Maren Jensdatter. Hun var fra Østerby i Hjerm sogn. De fik ingen børn. Det ses ikke i kirkebogen hvornår hun døde. Herefter blev Chr. Pedersen så gift 3. gang 12. juni 1748. Det var med Anne Henriksdatter fra Hjermhede.
I dette ægteskab blev der født tre børn: Peder Christensen (døbt 12-10-1749), Mette Christensdatter (døbt 28-02-1751. Død 2 uger senere) og Mette Christensdatter, der blev døbt i juli 1752. Men ca. seks måneder forinden var faderen Christen Pedersen død og blevet begravet 29. jan. 1752.
Da Anne Henriksdatter dermed blev enke, blev hun dog i gården. Knap tre år senere blev hun gift med Peder Jensen fra Feldborg, som det ses øverst på siden.
1782 blev "Sdr. Kragelund" overtaget af sønnen Christen af sidste ægteskab, og hos ham kom Peder Jensen og Anne Henriksdatter på aftægt. Efter Annes død i 1790 blev Peder Jensen 9. sep. 1794 gift med Maren Nielsdatter fra Kvium (f. ca. 1745). De flyttede fra "Sdr. Kragelund" til et jordløst hus, der hørte til "Slegaarden" i Hjerm sogn, og Peder Jensen gik ud på dagleje. Hans død og begravelse findes ikke indført i Hjerm kirkebog. Maren Nielsdatter må på et senere tidspunkt være flyttet til "Skjelsgaardhus" (også Hjerm sogn), for dér døde hun 25. april 1822.
Kilde: Chr. Jacobsen. chr.hjerm@gmail.com

Kirkebog Hjerm sogn (Kort HMB C 500 A-2, 2/3)
1748. 12 Junij Copulered i Hierrum Christen Pedersen af Kraglund og Anne Henrichsd. af H. Heede.

Kirkebog Hjerm sogn. Online
1752. d. 23. Januar. Dom 3tia p. Epiph. prædiked i Hierum over Xsten Pedersen af Sønder Kraglund. Æt. 47

1752 26 Juli Døbt i Hierrum Enken Anne Henrichsdatters datter af Kraglund. Nom. Mette. Baared af Karen Henrichsd. af Hierm Heede. Test.: Henrich Sørensen og Hustru Anne af H. Heede. Xsten Nygaards Hustru Dorthe og Jens Pedersen af Kraglund.

Kirkebog Hjerm sogn (Kort HMB C 500 A-2, 3/3)
1754. d. 13. November. Copulered i Hierrum Peder Jensen Feldborg og Enken Anne Henrichsdatter Kraglund.

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Kragelund Gaard, , 2. Familie, 31, FT-1787
Christen Pedersen, 31 , gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Maren Nielsdatter, 31 , gift, Madmoder, ,
Niels Christensen, 3 , ugift, Deres Søn, ,
Hendrich Pedersen, 23 , ugift, Tieneste Folck, ,
Dorthe Pedersdatter, 21 , ugift, Tieneste Folck, ,
Peder Jensen, 62 , gift, Hosbondens Forældre, ,
Anne Henrichsdatter, 64 , gift, Hosbondens Forældre, ,

Kirkebog Hjerm sogn. Online.
1790. Den 29 Dec. døde Anne Henrichsdatter, Peder Jensens Hustrue i Sønd. Kragelund og blev begravet dend 4. Januarij 1791. Ætat 65 Aar.