Biografi for: Christen Christensen Hoe

Får 1830 Skjettrup efter sin moder.

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skiettrup Bye, , , 45, FT-1801
Christen Pedersen, 44 , Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Karen Christensdatter, 42 , Gift, Hans koene, ,
Christen Christensen, 7 , Ugift, Deres børn, ,
Marie Kirstine Christensdatter, 3 , Ugift, Deres børn, ,
Ane Marie Christensdatter, 1 , Ugift, Deres børn, ,
Rudolf Henrich Jensen, 22 , Ugift, Tienestefolck, ,
Peder Henrichsen, 16 , Ugift, Tienestefolck, Matros,
Maren Pedersdatter, 24 , Ugift, Tienestefolck, ,
Maren Pedersdatter, 55 , Ugift, Mandens søster, Væverske,

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skjeltrupbye, , en Gaard, 60, FT-1840
Christen Christensen, 46 , Gift, , Gaardmand,
Ane Catrine Jensdatter, 25 , Gift, , hans Kone,
Karen Christensdatter, 14 , Ugift, , deres Børn,
Christine Christensdatter, 9 , Ugift, , deres Børn,
Jenssine Kirstine Christensdatter, 2 , Ugift, , deres Børn,
Johanne Catrine Jensdatter, 14 , Ugift, , Pleiebarn, som Huusfaderen forsørger,
Niels Christian Davidsen, 30 , Ugift, , Tjenestefolk,
Chresten Jensen, 20 , Ugift, , Tjenestefolk,
Johanne Margrethe Pedersdatter, 23 , Ugift, , Tjenestefolk,

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skjettrup Bye, , En Gaard, 9, FT-1845
Christen Christensen, 51 , Gift, , Gaardmand,
Ane Catrine Jensdatter, 30 , Gift, , Hans Kone,
Christine Christensdatter, 14 , Ugift, , Deres Børn,
Jenssine Kirstine Christensen, 7 , Ugift, , Deres Børn,
Christen Christensen, 5 , Ugift, , Deres Børn,
Mette Kirstine Christensen, 2 , Ugift, , Deres Børn,
Karen Jensdatter, 21 , Ugift, , Tjenestefolk,
Christen Jensen, 25 , Ugift, , Tjenestefolk,