Biografi for: Jens Jensen

Kirkebog Sahl sogn. (opslag 3)
1736. Jens. Jens Jensøns Barn i Aal inddøbt d. 21 Junii

Kirkebog Sahl sogn. (opslag 4)
1736. Jens. Jens Jensøns Barn i Aal samme dag (Fer: 2. Pent.) læst over. Hans Faster bar ham. Faddere: Jens Knudsen, Peder Lauritsøns Søn, Knud Thomsøns Søn, Knud Buschous Hustru, Christen ?søns Hustru.

Familien flytter til Bjert.

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Biert bye, , , 2, FT-1787
Jens Jensen, 52 , Gift, Husbond, Bonde og gårdbeb og smed tillige,
Ana Jespersdat:, 56 , Gift, Madmoder, -,

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth Bye, , , 2, FT-1801
Jens Jensen, 29 , Ugift, Huusbond, Boelsmand og smed,
Bodil Jensdatter, 33 , Gift, hans kone,
Jens Jensen, 1 , Ugift, deres søn,
Jens Jensen, 61 , Gift, Huusbonds forældre, Nyder ophold hos sønnen,
Anne Espersdatter, 67 , Gift, Huusbonds forældre, Nyder ophold hos sønnen,

Kirkebog Sahl sogn
1818. Død 12 Januari, begravet 18. Januari. Jensen Jensen Thoftgaard, Aftægtsmand 79 Aar.
[Thoftgaard: Sønnen Jens Jensens gaard, hvor faderen bor, ligger jf. kort 1817 på Gade Beks Toft]