Biografi for: Jens Jensen

Kirkebog Sahl sogn (opslag 69)
1775. Jens. Jens Smed og Hustru Anne Jespersdatter af Biert deres Søns Daab publiceret i Kirken Dom. 1. Advent. Fadderne vare: Niels Christensen, Christen Clausen, Jørgen Jensen, Kiersten Trabierg, og Jens Jørgensens Datter Anne af Biert, som bar Barnet.

Kirkebog Sahl sogn (Kort HMB-C 507 C-2, 4/5)
1799. Copuleret d. 6 Nov. Jens Jensen Smed og Bodild Jensdatter, begge af Biert, uden forudgaaende trolovelse. Disse var det første par i Sahl Sogn som blev brudeviede efter Trolovelse vare afskaffet ved Forordnigen af 4. Januar 1799. Forloverne for dette Par vare Degnen Peder Sejersen og Søren Jensen af Sahl Bye.

Kilde: Navneregister: Film 28.856, pag 406

1800. Skøde
Skøde fra Ulrich Christian Schmidten til Urup, Lillerupsholm, Aggersbølle, Waar og Gunderstedgaard, pp Deres Kongelig Majestæts General Krigskommissair.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1796-1802, Book No 4, pag 240. Film 28831

1800. Obligation på 160 rbd til den Almindelige Enkekasse.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1796-1802, Book No 4, pag 241. Film 28831

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth Bye, , , 2, FT-1801
Jens Jensen, 29 , Ugift, Huusbond, Boelsmand og smed,
Bodil Jensdatter, 33 , Gift, hans kone, ,
Jens Jensen, 1 , Ugift, deres søn, , [ får uægte barn med Anne Catrine Jensdatter]
Jens Jensen, 61 , Gift, Huusbonds forældre, Nyde ophold hos sønnen,
Anne Espersdatter, 67 , Gift, Huusbonds forældre, Nyde ophold hos sønnen,

1808. Jens Jensen får af selvejergaardmand Jens Andersen skøde på Parcellen No. 2 af hans gaards Hartkorn efter Bevilling af 11 Junii d.a. og Hr Landinspecteur Flors Udparcellerings Forretning ansat til 3skp 1 1/4 Alb Hartkorn for 300 rbd.
Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1808 - 1813, Book No 7, pag. 66-67 (Film 28.833)

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth Bye, , en Gaard, 133, FT-1834
Jens Jensen, 59 , Gift, , Gaardmand,
Bodil Jensdatter, 65 , Gift, , Kone,
Laurs Jensen, 28 , Ugift, , deres Børn,
Anne Jensdatter, 26 , Ugift, , deres Børn,
Jens Jensen, 12 , Ugift, , deres Pleiebarn, [Sønnen Jens Jensens uægte barn med Anne Catrine Jensdatter]

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjerth bye, , En gård, 122, FT-1840
Jens Jensen, 64 , Gift, , Gårdmand og smed,
Bodil Jensdatter, 72 , Gift, , Hans kone,
Ane Jensdatter, 31 , Ugift, , Deres datter,
Bodil Kirstine Jensdatter, 11 , Ugift, , Plejebarn,
Jens Jensen, 18 , Ugift, , Tjenestekarl, [Sønnen Jens Jensens uægte barn med Anne Catrine Jensdatter]

Kirkebog Sahl sogn (Kort HMB-C 507 D3A, 6/15)
1844. Død den 11 Septbr. Begravet den 22. Septbr. Jensen Jensen, Gaardmand i Bjerth, gift, født i Bjerth af Fader Jens Jensen. 68 Aar. Død af Alderdom.

Dødsanmeldelse.
Aar 1844 den 12 September anmeldtes som død Gaardmand Jens Smed af Bjerth. Haver en umyndig datter som søger om Myndighedsbevilling.
Hjerm-Ginding herreder 1839-1857, Skifteprotokol, Book No 13, pag 138. Film 9765