Biografi for: Niels Pedersøn Lindberg

Kirkebog Handbjerg sogn (opsl 77)
1720. d. 31 Augusti ? døbt jeg Peder Lindberg Barn og blef kaldet Niels ? Daab blef ? i Handbierg Kierche Dom.??

Kirkebog Hjerm sogn (Kort HMB-C 500 A-2 2/3)
1852 28 Maij Døbt Niels Lindbergs Datter af Borbierg. Nom Mette. Baared af Karen Laurs Nielsens af Telling. Test.: Jens Lindberg og Xsten Lindberg fra Handbierg. Peder Slees Hustru Kirsten og Maren Michelsdatter fra Schiettrup.