Biografi for: Chresten Pedersøn Lindberg

Kirkebog Handbjerg (opsl. 67)
1717. Natten mellem 27 og 28 Sept hjemdøbt jeg Peder Lindbergs Barn og blef kaldet Christen. Faddere: Faderen selv Peder Lindberg, Christen Jensen ?, Jacob Heegrds Datr Mary, Christen Heegrds Kone Anne, Hans Trædholts Kone

Kirkebog Handbjerg (opsl. 265)
1739 Dom 1 Advent døbt i Kochborg Christen Lindberg en Datter som Fredagen tilforn var fød. Maren.

Kirkebog Handbjerg (opsl. 357)
1751. Dom Lætare (4. S. i fasten = 21 marts). Ligprædiken ofver Christen Lindbergs Kone Sl. Johanne Pedersdatter. 39 Aar og 4 Maaneder gammel. Hun blef Syg om fredagen og døde om søndag Morgenen tidlig næst efter. 4 Croner.

Skifteuddrag
25 Johanne Pedersdatter Risborg i Lindbjerg i Handbjerg sogn. 19.4.1751, fol.107.
E: Christen Pedersen.
1) Maren Christensdatter 12
2) Ellen Christensdatter 8
3) Peder Christensen 6
4) Jens Christensen 3.
FM: fasters mand Laurids Villadsen Roslund.
Kilde: www.brejl.dk/ribekirke.htm

Kirkebog Mejrup (opsl. 13 hhv 6)
1751. 15 sept Christen Lindberg i Handberg og Malene Bruusen.

Krikebog Hanbjerg sogn ( opsl. 65)
1783. Mandagen d. 29. Decebr Liigprædiken over Christen Pedersen Lindberg, gl 66 Aar og 3 Maaneder.

53 Christen Lindbjerg i Lindbjerggård [i Handbjerg sogn]. 20.1.1784, fol.167.
E: Malene Jensdatter. LV: Christen Jensen Brusen i Mejrup sogn. B:
4) Johanne Christensdatter g.m. Jens Madsen i Kvie [i Ansager sogn]
5) Kirstine Marie Christensdatter 29
6) Anne Cathrine Christensdatter 26
7) Dorthe Christine Christensdatter 20
8) Jens Christensen 18
9) Christen Christensen 14
10) Esper Christensen 11.
FM: født værge Peder Schmidt, ridefoged på Handbjerg Hovgård.
Første ægteskab med [Johanne Pedersdatter Risborg, skifte 19.4.1751 lbnr.25]. B:
1) Peder Christensen i Hale i Sevel sogn
2) Maren Christensdatter g.m Niels Toftgaard i Sevel sogn
3) Ellen Christensdatter g.m. Steffen Vestergaard i Sevel sogn.
Kilde: www.brejl.dk/ribekirke.htm