Biografi for: Chresten Espersen

Chresten Espersen eller Jespersen boede ifølge matriculen 1688 i Skietterup i Hjerm sogn på en gård med hartkorn 5-1-1-2. Han var i en række år birkefoged ved Volstrup birketing og boede i Skietterup, Hjerm sogn 1660. Han var indtil 1683 den sidste bonde-birkefoged og levede endnu 1707. Det vides ikke hvornår han dør, da der i kirkebogen for Hjerm sogn mangler oplysninger for perioden 1700 - 1741. 1707 overtog sønnen Esper Christensen gården og den gamle birkefoged skulle fra 1707 nyde ophold " hvortil hand intet til god nødtørftighed skal fejle og bebo sine egne værelser herefter som før " og han skulle efter døden have " en ærlig begravelse ". Retten skulle holdes i gården "efterdags som tilforn".
I matriklen af 1688 er Christen Espersen, her kaldet Jespersen, anført med en gård på 32 td. land, i hartkorn vurderet til 5td 1 skp 1fjk 2 alb, en pæn gård i sammenligning med sognets øvrige gårde. Gården var fæstegård under Volstrup, der på den tid ejedes af den store vestjyske godssamler Christen Linde, der fik samlet en række godser med tilsammen mere end 3400 Tdr. Hartkorn, heriblandt Handbjerg Hougård, hvor andre aner var fæstere.
En skatteliste fra 1688 nævner Jens Christensen som ejer af en større gård i Skjetterup. Han var sandsynligvis søn af Christen Espersen og når denne ikke nævnes i skattelisten, skyldes det formentlig, at proprietæren Christen Linde skulle betale Christens kopskat, da han jo var birkefoged og han i øvrigt i 1682 nævnes blandt Christen Lindes "tjenere".
De økonomiske forhold i gården har åbenbart været gode. Det fremgår af skattelisten, at der som tyende var såvel karl som pige. Skattebeløbet er sat til 1Rd. 2Mk. 8Skl., et beløb rigeligt over gennemsnittet for gårdene i sognet eller birket.
Kilde: P. Nørskov Lauritsen: "Hjerm Sogn".