Biografi for: Marie Cathrine Mogensen

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Østre skoledistrikt, , , 26, FT-1860
Mogens Christian Espersen, 68 , Gift, Huusfader, , Her i sognet
Frederikke Christensdatter, 51 , Gift, Hans kone, , Holstebro
Jens Mogensen, 20 , Ugift, Deres børn, , Her i sognet
Marie Cathrine Mogensen, 17 , Ugift, Deres børn, , Her i sognet
Maren Jensen, 4 , Ugift, I kost for fattigvæsenets regning, , Her i sognet
Mads Andersen, 54 , Ugift, Indsidder, dagleier, , Felding her i amtet

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjert, , 114, FT-1870, B1400
Christen Jacobsen 28 ?? Husfader Landbrug, snedker Hjerm
Marie Cathrine Mogensen 25 ?? Husmoder Hjerm
Jacob Jacobsen 2 ?? Søn Hjerm
Kresten Jacobsen 1 ?? Søn Sahl

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Bjert, Hus, 93, FT 1890, A3020
Chresten Jacobsen 48 gift Husfader Husejer Hjerm
Maren Kathrine Mogensen 46 gift Husmoder Hjerm
Karl Jacobsen 17 ugift Søn Sahl
Frederikke Jacobsen 14 ugift Datter Sahl
Kristine Jacobsen 7 ugift Datter Sahl
Poul Jacobsen 3 ugift Søn Sahl

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Sahl, ??, 9, FT-1916, C8870
Bl.a.:
Chresten Jacobsen 1/8 1841 Enke Pensionær Ingen
Martha Sørensen 9/2 1860 Enke Husmoder Huseijer, Formue
Niels Klaus Nielsen 3/5 1836 Enke Logerende formue
Mette ?? Katrine Krestensen 2872 1849 Enke Logerende Alderdomsunderstøttet
Peder Villumsen ?? 6/5 1842 Ugift Alderdomsunderstøttet