Biografi for: Jens Peder Løvig

Jens P. Løvig var født 1871 i Ejsing sogn. Overtog 1896 Lille Nygaard i Trabjerg, der egentlig var tiltænkt hans broder Mads. Han druknede imidlertid som 20 årig ved Heselå.
Han var kendt som egnens poet. I 1944 udgav han "KRUMMER", en samling viser, digte og sange. Mange af digtene er skrevet på dialekt, hvad der har resuteret i, at de er blevet brugt som kildemateriale til Jysk Ordbog.

Han var en betydelig hjemstavnsdigter, var politisk aktiv indenfor det Radikale-Venstre, hvis folketingskandidat han var. Han sad i Borbjerg sogneråd i to perioder og var formand for Trabjerg Indkøbsforening, som han tog initiativ til oprettelsen af. En tid var han også formand for Skave mejeri. Han var direktør for Hjerm-Gindig herreders brandkasse i 21 år.

Jens P. Løvig blev født i Egebjerg i Ejsing sogn i 1871. Som ganske ung var han elev på den grundtvigske Vejstrup Højskole, et ophold, der prægede ham hele livet. Han blev tidligt politisk bevidst, og da han allerede som tiårig kom ud at tjene som hyrdedreng, havde han øje for småfolks trange kår. Det var derfor naturligt for ham - da partiet Venstre i 1905 blev splittet - at tilslutte sig Det radikale Venstre, og han var partiets folketingskandidat ved valget i 1920. 25 år gammel købte han Lille Nygaard i Trabjerg og giftede sig året efter med Salling pigen Margrethe. Meget hurtigt blev han betroet mange tillidshverv i og udenfor sit hjemsogn men trods en travl hverdag fik han tid til at skrive om alt det, der lå ham på sinde, og i 1944 udgav han en digtsamling "Krummer", der fik megen ros.
Jens P. Løvig døde i 1956 knap 85 år gammel.
Boye Bruhn

Ringkoebing, Ginding, Ejsing, Ejsing, En gård, Toftgård?, -, FT-1880, B1386
Niels Kr. Løvig 42 Gift Fader Gårdmand Ejsing
Johanne Jensen 30 Gift Hans kone Sevel
Christen Pedersen 14 Ugift Deres barn Ejsing
Mette Pedersen 12 Ugift Deres barn Ejsing
Jens Peder Pedersen 8 Ugift Deres barn Ejsing
Else Marie Pedersen 6 Ugift Deres barn Ejsing
Mads Pedersen 4 Ugift Deres barn Ejsing
Poul Pedersen 2 Ugift Deres barn Ejsing
Maren Olsen 64 Ugift Forsørges af husfaderen Ejsing