Biografi for: Maren Christensen Søndergaard

Marens far var død i 1885 og Laust Clemmensen bliver indsat som bestyrer. I 1888 bliver Maren og Laust gift.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, , Sønnegaard, 309, FT-1890
Mette Marie Hansen, 58 , Enke, Aftægtskone, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Laust Klemmesen, 27 , Gift, Husfader, Gaardmand, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Christensen, 24 , Gift, Husmoder, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Chr. Nielsen, 18 , Ugift, Tjenestekarl, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Frederike Poulsen, 15 , Ugift, Tjenestepige, , Handbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Inger Jensen, 13 , Ugift, Pleiebarn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christen Søndergaard Klemmesen, Under 1 år 8/11 89 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, , Matr 1a., 309, FT-1911. Opsl 71
Laust Klemmesen, 26/10 1862 , G, Borbjerg, Husfader, Gaardmand
Maren Christensen, 24/4 1865 , G, Borbjerg, Husmoder,
Kresten Søndergaard Klemmensen, 8/11 1889, U, Borbjerg Sogn, Ungkarl
Marie Kristine Klemmensen, 26/10 1893, Borbjerg Sogn, Ungpige
Ane Margrethe Klemmensen, 1/6 1896, U,Borbjerg Sogn, Ungpige
Johan Jakob Klemmensen, 16/8 1900, U,Borbjerg Sogn, Barn
Agnes Johanne Klemmensen, 9/5 1906, U,Borbjerg Sogn, Barn
Kristen Sanggaard, 11/4 1892, Borbjerg sogn, U,Tjenestekarl