Biografi for: Niels Kotte

Niels Kotte til Hallegård og Eskelund, død 1518), bosat i Odense, rådmand, kirkeværge ved Vor Frue K., storkøbmand, nævnt 1504-13 i Dronning Christines hofholdningsregnskaber (15 gange), nævnt 1514 under Christian II's retterting i Odense, ifølge en overlevering skulle han have mistet sit adelskab for sit giftermål med en uadelig. Hans enke videreførte handelen efter hans død. Segl med våben, 15. nov. 1516. Begravet (antagelig) i Vor Frue Kirke. Gift med Marine Tordsdatter, død tidligst 1532. 3 sønner.