Biografi for: Hans Knudsen Mule

Hans Mule, angives at være Søn af Borgermester i Odense Hans Mule, der skal være født 1368 død 1439, selv født 1387. Var 1425 og 1433 Raadmand i Odense og fik 1433 tildømt den af ham beboede Gaard sammested. Besegler 1435 Skraaen for det Elende Gilde i Odense og kalder sig da Hans Hintzon, men i Sigillet, der viser et af en Vildmand holdt Skjold, hvori et fritstaaende Kors, kalder han sig Hans Mule.
Han var i 1435 Borgermester, fik 18. Aug. 1444 i Kalmar Brev paa Frihed og Frelse med Skjold og Hjelm og beseglede 1451 et Brev til Vitterlighed, førende sit adelige Vaaben. Han nævnes da foran Væbneren Hinse Brun. Han levede 17 Jan. 1466, gift med Edele N. N., død før 1468. Begge begravet. i Graabrødre Kirke i Odense, hvorfra deres Gravsten dog siden blev ført til Vor Frue Kirke.