Biografi for: Jens Mule

Jens Mule, Købmand, og borger i Odense, nævnes 1450 som beskeden Dannemand i et Vidne af Odense Bything. Var 1406 Raadmand og vel fortjent af Prædikebødrene. Beseglede 1468 til Vitterlighed med Søsteren Johanne og fører det adelige Vaaben. Deltog 1478 i Stiftelsen af et Helliggeisthus i Odense, var endnu 1484 Raadmand, levede 16 Marts 1487.