Biografi for: Christen Mule

Christen Mule, Købmand, nævnes 1486 sammen med Marcus Mule i et Vidne af Skam Herredsthing, Var 1491 Raadmand i Odense, 1493 Kirkeværge for Vor Frue Kirke, 1496 og 1505 Borgermester. Betegnes 1497 udtrykkelig Væbner. Gift første gang med N. N., der var død 1509, Gift anden gang med Marine N. N., der 1522 levede som Enke i Odense og da maatte bøde til Kongen, fordi hun havde "forseet sig i nogen Sag".