Biografi for: Laurids Kotte

Laurids Kotte til Dalby. Købmand i Odense og antagelig også anparter i slægtens væbnergods. Nævnt i en ejendomshandel 23. sept. 1532, sammen med sin bror Jørgen måtte han, i lighed med andre adelige, udruste hest med rytter i 1535. Nævnt også 1540, da han får brev på en arvet gård i Odense. Sandsynligvis identisk med Laurens Scotte fra Odense, der 1539 eksporterer 135 okser. - Gift med Karen Lauridsdatter. 2 børn.