Biografi for: Mette Lauridsdatter Kotte

Mette Kotte, født omkr. 1535, død 20. marts 1613, begr. i St. Knuds K., Odense. Gift med Hans Mule til Nislevgård, storkøbmand og øksnehandler i Odense født omkr. 1530, død 25. sept. 1602, begravet sst. (Forældre: Rådmand og senere borgmester Mikkel Mule, Odense, død 1. nov. 1537, og Anne, Jens Bangs datter fra Assens, død 20. april 1569) - 10 børn.
Kilde til slægten Kotte: Personalhistorisk Tidsskrift 2000:2. Bent Østergaard: Slægten Kotte på Fyn.