Biografi for: Niels Hansen Mule

Niels Mule, 1602 Sognepræst til Høve og Flakkebjerg, 1603 til Besser og Onsbjerg, begr. i St. Knuds Kirke i Odense.

S.V.Wiberg, Dansk Præstehistorie, Onsbjerg sogn
1603. Magister Niels Mule; af Adel; Provst; Gift med Barbara Mikkelsdatter Møller; 8 Børn; Død 3/7 1616 Epitaphium (Gravsten i kirken).

En historisk topographisk Beskrivelse af L. Both, 1871
Hovedgaarden Bisgaard med 52 Tdr ligger på Samsø mellem Onsbjerg og Taftebjerg. Den laa i den catholske tid under Aarhus Bispestol, men blev efter Reformtionen Præstegaard; der bortbyttedes af Christian den Fjerde mod nogle Bøndergaarde i Besser, der da bleve sammenlagte til en Præstegaard i Stedet, og han opbyggede Gaarden.