Biografi for: Peder Jensen

Kirkebog Mejrup sogn. (Kort HMB-C 498 A-1, 1/3)
1759 Fødte. Jens Bertelsens Søn Peder. Født 28 Juni, døbt 1 Juli, Jens Lindbergs Daatter bar ham, Peder Maigaard og Hustru, Christen Maigaard og Hustru