Biografi for: Bertel Jensen

Kirkebog Mejrup sogn. (Kort HMB-C 498 A-1, 1/3)
1752 Fødte. Jens Bertelsen i Maigaard 1 Søn Bertel. Født d. 7. Apr. , døbt d. 12 ejudem, Peder i Nørre Bierth og Hustru, Poul og Jens Majgaard, og Karen Andersdatter Maigaard vare Faddere.

1792. Af skiftet efter mormoderen Ane Jacobsdtr i Handberghedegaard, Handberg sogn, fremgaar følgende:
Ved 30 dags Forretningen blev de fraværende Arvinger angivne at være Jens Bertelsens Børn i Maygaard, nemlig Bertel Jensen boende i Holstebro, Jens Jensen i Vejlstrup Ulfborg Sogn, Maren Jensdatter tienende sammesteds og Peder Jensen formodentlig tienende i Kiøbenhavn.
Kilde: Ryhave gods, Ginding herred, Ringkobing skifteprotokol; Book 1 1790-1825