Biografi for: Jørgen Jørgensen Falster

Wiberg, Dansk Pæstehistorie, Aasum herred
Ordineret 20/7 1655. Prof. på Gymnasiet i Odense i Logik og Metaphysik 1636, i Philosophi og Mathematik 1639. Magister Jørgen Jørgensen Falster, født Stubbekjøbing 28/5 1601; Fader: J. Nielsen, Borger, Moder: Karen Pedersdatter; Student fra Frue Skole (Metropolitanskolen) 1619 eller 1620; Rektor i Faaborg 1622; Rektor i Assens 1623; udenlands; Konrektor i Odense 1628; Magister 1630; Rektor i Odense 1632; gift 1637 med Barbara Nielsdatter Mule; Fader: Niels Mule; Moder: Barbara ........; 4 sønner, 1 Datter; Død 26/11 1662.

Andetsteds nævnes 8 børn i ægteskabet.