Biografi for: Anders Andersen Bosel

Dansk Biografisk Leksikon:
Herregården Herlufstrup i Bjæverskov herred, oprettet omkr. 1586 af Christoffer Rosengaard.

Trap Danmark:
Herlufstrup blev 2680 solgt til den i Flensborg fødte forvalter på Svenstrup, Anders Bosel, død 1691, der endnu s.å. fik henstand med komplettering af gården. Hans enke Barbara Jørgensdatter Mule giftede sig , efter at have afkøbt børnene deres arvepart i godset med Jørgen Svennesen. De solgte 1694 Herlufstrup til Baron Jens Juel, Juellund, for 5400 rdl. I 1688 vurderet til 21 tdr. hartk. Med 123 tdr. bøndergods.
Gravsten ved kirken for Propr. Andres Andresen Bosel.


Årbog for Køge Museum 2000. Titel: Voldsteder på Køgeegnen.
Vollerslev sogn, Bjæverskov herred, Præstø amt.
Levn af volde og grave fra den nedlagte herregård Herlufstrup. Herlufstrup har bestået af en firkantet banke omgivet af en voldgrav, der stadig er vandfyldt mod NØ. På banken er der fundet teglstensbrokker og vingetegl.