Biografi for: Tidemand Lauridsen Lend

S.V.Wiberg, Dansk Præstehistorie, Endeslev og Braaby sogne.
Kaldet på Succession 29/7 1675 , ordineret 1677, Tidemand Lauritsen Lend; Student fra Roskilde 1670; 1. gang gift med Anna Kirstine Bosel, begravet. 2/3 1688; 3 Døtre.; 2. gang gift med Else Andersdatter Bosel, begravet. 21/3 1707; 4 Sønner. 5 Døtre.; Begravet 6/2 1719.

Kirkebog Endeslev sogn. Online
1705. D. 18 Marti var Hr Thidemann og Hustru til Guds Bord og deres Datter Karen

Kirkebog Endeslev sogn. Online
1706. Dom Esto var Hr Thidemann hans Hustru og Datter til Guds Bord

Kirkebog Endeslev sogn. Online
1706. Dom 6 post Trinit. var Hr Thidemann med Hustru og Datter til Guds Bord

Kirkebog Endeslev sogn. Ægtepagt. Online
1706 D. 20 Juli blev Monsieur Hans Mortensen Hyllinge og Mademoiselle Karen Thidemandsdatter Lend copulerede.

Kirkebog Endeslev sogn. Online
1707. Dom 6 post Epiph. var Hr Thidemann og Hustru til Guds Bord

Kirkebog Endeslev sogn. Online
1719. D 6 Februari blef Sl. Hr. Tidemann Lend indsat her i Endesløv Kirche ? en meget ? forsamling.Gud gifver ham med alle ? en ? Opstandelse.