Biografi for: Christen Pedersen Nørkjær

Student 1627 fra Viborg skole.

S.V. Wiberg Almindelig Dansk Præstehistorie.
No. 977 Sal, Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift
Beskikket ca 1661. Christen Pedersen Nørkjær; Præst ca. 1662.
Begravet 18/9 1682 el. død 1/9 1681; da han siges at have været Præst i over 50 Aar, maa han have været præst før han kom her.

Arver efter sin morfar, Jacob Berthelsen, sin afdødes mors søsterlod, der udgør halvparten af en gård i Nisset (Lemming sogn), som Mogens Ull påbor, skylder årlig til bonden 7½ skæp rug og 8 skæpper byg, i en boel i Feldborg (Haderup sogn), som Christen Gundesen påbor, 1 td korn, i en boel i Tinkerdal (Borbjerg sogn) 7½ skæp rug og 3 skæpper byg, i en gård i Skave (Borbjerg sogn), som Mads Jensen påbor, 2 td. rug, i den halve boel i Kyndestoft, som Christen Nielsen påbor ½ td. rug. Når man betænker, at den søsterlod som tilfaldt kun udgjorde 1/14 del af det gods, Jacob Bertelsen ejede, forstår man, at han har været en holden mand.