Biografi for: Søren Christensen

Kirkebog Borbjerg sogn 1721 - 1749 Fødte. (Kort HMB-C 499 A-4, 1/1)
1728. Dom. 14. Trinit. Christen Flengs Søn i Huam. Nafn Søren. Susept: Edell Huamgaard. Testes: Jens Huamgaard, Niels Quisgaard, Niels Naltoft, Anna EnevoldsDatter i Huam, Christen Flengs Pige i Huam.