Biografi for: Jens Christensen

Kirkebog Borbjerg sogn 1721 - 1749 Fødte. (Kort HMB-C 499 A-4, 1/1)
1725. Dom. 2den Ephiph. Christen Jenssøn i Huam hans Søn Nafn Jens. Susept: Mette Quisgaard. Testes: Povel Quisgaard, Christen Huamgaard, ...., Johanne Smed.