Biografi for: Laurits Christensen Lend

S.V.Wiberg, Dansk Præstehistorie, Vollerslev og Gjørslev sogne
Beskikket i embedet 9/4 1707 (Hører i Kjerteminde 1704) Laurits Christensen (Lend); Provst. 1727; afgår 7/9 1736 til Terslev
Terslev-Ørslev sogn
Beskikket i embedet 7/9 1736 Laurits Christensen (Lend) f. Kjerteminde; Fader: C. Jensen, Købmand. Overformynder og Kirkeværge; Moder: Maren Nielsdatter; Hører i Kjerteminde 1704; Provst 1727; 1. gang gift med Formandens Enke i Vollerslev Karen Christensdatter Morsing, død 16; Gift 2. gang med Magdalene Sybille Tidemandsdatter Lend af Endeslev, født 1696; Død 2/4 1746.

Kirkebog Endeslev sogn. Conjugium. Online
1716. D 27 Novembr blev den ærværdig hæderlig oc vellærde Mand Hr Chistensøn oc dydsirende Madesmois. Magdalena Sibylla Lend Copulered.

Kirkebog Terslev sogn. Sepult. Online
1746. Løverdagen den 9 Aprilis. Velærværdige Hr. Lars Christensen forhen Sognepræst i Vollerslev og Provst i Bieverschov Hierred, og til sidst Sogne Præst til Terslev og Ørslev sogne, gl 65 Aar, 6 måneder, 14 dage.