Biografi for: Gregers Jensen Heegaard

Usikker tydning:
Kirkebog Handbjerg sogn (Kort HMB-C 507 A-1, 1/4)
1682. Dom. 19. Trinit. var til Daab Jens Greg. barn i Hiegd? oc kaldet Gregers. Faddere: ? ulæseligt.

Kirkebog Handbjerg sogn (Kort HMB-C 507 A-1, 1/4)
1697. Dom. invocarit kasted jeg jord på Jens Heegaards Søn Gregers, 14 Aar og 4m.