Biografi for: Christen Christensen

Ringkoebing, Ginding, Sevel, Sevel, , , 6, FT-1787
Christen Christensen, 44 , gift, Husb., Gdb.,
Ane Cathrine Jensdatter, 28 , gift, Madm., ,
Maren Christensdatter, 7 , ugift, Datter, ,
Christen Christensen, 3 , ugift, Søn, ,
Ane Margrethe Christensdatter, 1 , ugift, Datter, ,
Jens Ericsen, 24 , ugift, , Tjenestekarl, nationalsoldat,
Chiersten Mortensdatter, 14 , ugift, , Tjenestepige,
Else eller Ane Christensdatter, 29 , ugift, , Tjenestepige,