Biografi for: Peder Poulsen

1835
Undertegnede Christen Poulsen af Libergren i Borbjerg Sogn tilstaar herved at have solgt til Peder Poulsen af Øster Grønning i Salling den mig efter Skiøde af 26 Juni 1831, tinglæst 15 Juli s.A. tilhørende Gaard halve Lille Hedegaard kaldet af Borberg Sogn med Jorder af Hartkorn 3Tdr, 2Fkr 2Album for Kjøbesum 800 rbd.......
Skrevet i Holstebro 11 October 1835. [Christen Poulsen Libergren stammer fra Holmhuset i Salling, jfr. skøde- og pantebog 1831. Film 28.839, pag 433.]
Kilde: Hjerm Ginding herreders Skøde og Pante Bog. Film 28.840.

1840. Peder Poulsen i Lille Hedegaard, en selveiergaard, Matr 13 Htkorn 2-1-3-½ og Matr. 15 "-1-3-1 3/4.
Adkomst: Skøde af 11 October 1835 fra Christen Poulsen til Peder Poulsen (XVI) pag 342-43.
Ældre Adkomster:
Christen Poulsen (XIX fol 433)
Poul Chistian Andersen (XIII fol 283)
Else Nielsdatter. Enke efter Christen Sørensen og Søren Christensen (XIII 282-283)
Christen Sørensen (IV fol 60-61)
Niels Sørensen (I fol 305-306)
Niels Sehestedt
Paa Matr No 13 findes ingen tinglyst Adkomst.
Kilde: Koncept Realregistre for Hjerm Hrd. 1844, Borbjerg sogn No. 70. Film 28.856.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaard, en Gaard, 67, FT-1840, C3701
Peder Poulsen 40 Gift Gaardmand
Grethe Andersdatter 49 Gift Hans kone
Maren Jensdatter 19 Ugift Deres tjenestepige

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaarde, En Gaard, 31, FT-1845, c1061
Peder Poulsen 45 Gift Gaardmand Grønning, Viborg Amt
Ane Magrethe Andersdatter 55 Gift Hans Kone Oddense, Viborg Amt
Karen Christensdatter 19 Ugift Tjenestepige Borberg, Rk.Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borberg, Hedegaard, en gaard, 89, FT-1850, C9382
Peder Poulsen, 50, Gift, Gaardmand og huusfader, Grønning s., Viborg amt
Ane Magrethe Andersdatter, 60, Gift, Hans kone, Odense sogn, Viborg amt
Jens Jensen, 18, Ugift, Tjenestefolk, Estvad sogn
Inger Kirstine Espensdatter, 28, Ugift, Tjenestefolk, Sevel sogn

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, , 10, FT-1860, C9386
Peder Poulsen 60 Gift Gmd, huusfader Øster Grønning sogn, Viborg amt
Ane Magrethe Andersdatter 69 Gift Hans kone Vonsild sogn, Viborg amt
Peder Christian Christensen 17 Ugift Tjenestekarl Sevel sogn, Ringkj. amt

Ane Margrethe Andersdatter dør 1867.

Peder Poulsen havde under dramatiske omstændigheder i krigsåret 1864 mødt sin tilkommende kone i Vristedgård. Peder Povlsen var af indkvarterede tyskere blevet kommanderet til at køre dem østpå.
I Vridstedgaard tog de ind for at hvile sig en smule inden den næste etape videre østpå. Her så Peder imidlertid sit snit til at liste sig ud af gården sammen med nogle tørvevogne, og så kørte han hurtigst muligt hjemad igen.
Forinden havde han dog nået at se Peder Christians ældste datter, som gjorde så stort et indtryk på ham, at han efter krigens afslutning sammen med en ven tog over og friede til den unge 25-årige pige. Forældrene gav deres samtykke, selvom det var et noget umage par: Hun var 25 år, og han var 63 år gammel og næste ni år ældre end sin kommende svigerfar!
Ægteskabet varede kun i fjorten år. Så døde først han den 2. september og hun lige efter den 29. november 1881. Han var påholdende og hun mere indstillet på at nyde frugterne af deres arbejde. Han var den grove slider og overlod alt andet til hende. De fik da også noget ud af det, for selvom gården brændte ned, og der var underforsikret, så efterlod parret en arv på 40.000 kr til børnene.
Parret boede i Borbjerg og fik fem børn, hvoraf en dreng døde, mens de følgende fire var mellem 5 og 13 år ved forældrenes død.
Kilde: A. P. Dueholm. Minde om PEDER CHR. PEDERSEN OG HUSTRU INGEBORG CLAUSDATTER I VRIDSTED

Kirkebog Vridsted sogn.
Enkemand Peder Poulsen fra Lille Hedegaard i Borberg Sogn, Hjerm Herred, Ringkjøbing Amt, 66½ Aar, født 27 Januar 1801, Confirmeret 1816, vaccineret 4de Juni 1808, Stengel og Pigen Anne Pedersen af Vridsted, 28 1/4 Aar, fødtb 22 Maj 1839, confirmeret 1854, vaccineret 10 Juni 1843. Forlovere: Christen Holst, Store Hedegaard i Borberg, Peder Christian Pedersen af Vridsted. Gift 11 October 1967 i Kirken.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Risum, Hedegaard, 101, FT-1870, C0768
Peder Poulsen 69 Gift Husfader Gårdmand Gimsing Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Petersen 30 Gift Husmoder Vridsted Sogn, Viborg amt
Peder Christjan Pedersen 1 Ugift Vridsted Sogn, Viborg amt
Jens Peter Petersen 16 Ugift Vridsted Sogn, Viborg amt
Marie Kjerstine Petersen 13 Ugift Vridsted Sogn, Viborg amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Lille Hedegård, En gaard, 231, FT-1880, C0764
Peder Poulsen 79 Gift Husfader, gårdejer Grønning Sogn, Viborg Amt
Ane Pedersen 40 Gift Hans kone Vridsted Sogn, Viborg amt
Peder Kristian Poulsen 11 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Poul Kristian Poulsen 9 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Kristian Poulsen 6 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Anton Ingvard Kristian Poulsen 3 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Johannes Poulsen 1 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Pedersen 20 Ugift Tjenestefolk Ejsing Sogn, Ringkjøbing Amt
Kirstine Marie Andersen 21 Ugift Tjenestefolk Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Peder Poulsen og Ane Pedersen døde begge i 1881 med få måneders mellemrum.
Børnene kom i pleje rundt i sognet. Peder Kristian Poulsen hos sin moster Ingeborg i Nørgaard i Hvam, Poul kom til Nikolajsen i Trabjerg, Jens Kristian kom til Jens Meldgaard i Trabjerg, Anton Ingvard Kristian kom til St. Hedegaard. Her blev de alle til de blev konfirmeret. Johannes kom til St. Hajslund, men døde her 12 år gammel.