Biografi for: Peder Pedersen

Per Høker var kromand og købmand i Haderup, blev senere boelsmand i Haderis.
På deres gamle dage var de indsiddere i Vridsted og Vroue og levede af deres egne penge. De fik kun et barn, der døde som ung. Parret var meget afholdt og beskrives som gode, rare, venlige, hæderlige helt igennem, men de var udprægede originaler, og Per Høker gik i gammel folkedragt med sølvknapper lige til sin død.