Biografi for: Laust Pedersen

Laust født i 1871, som overtog faderens ejendom, der lå bag ved Skave Mejeri, (Laust "Pejsens" i Skau).