Biografi for: Peder Nielsen

Førstelærer ved Trabjerg Skole 1859-1874, Peder Nielsen.
Ligesom de øvrige skole i sognet var Trabjerg Skole med én lærer de første mange år. Den lærer, der havde undervist i Skave siden 1843, Peder Nielsen, fortsatte sit arbejde i den nye skole i Trabjerg.
Han var født i Sahl den 26. august 1818 og begyndte som lærer i Skave uden nogen uddannelse. Her blev han lejet for et år ad gangen, indtil han i 1861 blev fastansat ved Trabjerg Skole. Først derefter var han en sommer elev på Staby Vinterlærerseminarium. Han var en respekteret lærer og god til at undervise - især i religion, dansk og regning.
Peder Nielsen havde en landejendom i Skave. Han var gift to gange, først med Kirstine Marie Andersen født i Hvam 1827. Da hun så døde, blev han gift med Mariane Laursen, født i Hogager 1838. Der var børn i begge ægteskaber, men her skal kun nævnes sønnen Laust født i 1871, som overtog ejendommen, der lå bag ved Skave Mejeri, (Laust "Pejsens" i Skau).
Kilde: Førstelærer i Trabjerg H. C. Hansens optegnelser om Trabjerg Skoles start i 1859, v, Viktor Hedegaard