Biografi for: Søren Jensen

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Skavebye, , En Gaard, 149, FT 1845
Jens Jensen, 37, Gift, , Gaardmand, Borberg
Ane Sørens Datter, 40, Gift, , Hans Kone, Ikast, Rk.Amt
Jens Jensen, 13, Ugift, , , Borberg
Andreas Jensen, 11, Ugift, , , Borberg
Carl Jensen, 8, Ugift, , , Borberg
Søren Jensen, 1, Ugift, , , Borberg
Ane Marie Jensen, 6, Ugift, , , Borberg
Ane Jensen, 4, Ugift, , , Borberg
Karen Marie Jensdatter, 27, Ugift, , Tjenestepige, Ryde
Peder Nielsen, 27, Ugift, , Lærer i Skave Biskole, Sahl

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Skave by, En gaard, 121, FT-1850, C9382
Jens Jensen 42 Gift Gaardmand og Huusfader Her i sognet
Ane Sørensdatter 45 Gift Hans kone Ikast sogn
Carl Jensen 13 Ugift Deres Barn Her i sognet
Ane Marie Jensen 11 Ugift Deres Barn Her i sognet
Ane Jensen 9 Ugift Deres Barn Her i sognet
Søren Jensen 6 Ugift Deres Barn Her i sognet
Karen Jensen 4 Ugift Deres Barn Her i sognet
Karen Kjerstine Sørensen 19 Ugift Tjenestepige Her i sognet

Viborg, Fjends, Vridsted, Vridsted By, Et Huus, 2, FT-1880, C8280
Søren Jensen 36 Gift Husfader. Detailist Skave Borbjerg Sogn
Mette Marie Pedersen 28 Gift Hans Hustru Vridsted By og Sogn
Ingvar Jensen 1 Ugift deres Barn Vridsted By og Sogn
Karen Marie Pedersen 21 Ugift Tjeneste Pige Vridsted By og Sogn

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, , Trabjerg Mark, 301, FT 1890
Søren Jensen, 45, Gift, Husfader, Husmand, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Marie Pedersen, 38, Gift, Husmoder, , Vridsted Sogn, Viborg amt
Karen Pouelsen, 32, Ugift, Tjenestepige, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Peder Christian Jensen, 16, Ugift, Barn, , Vridsted Sogn, Viborg amt
Jens Jensen, 15, Ugift, Barn, , Vridsted Sogn, Viborg amt
Ingvar Jensen, 11, Ugift, Barn, , Vridsted Sogn, Viborg amt
Ingeborg Jensen, 9, Ugift, Barn, , Vridsted Sogn, Viborg amt
Ane Jensen, 7, Ugift, Barn, , Vridsted Sogn, Viborg amt
Anton Magnus Jensen, 5, Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Katrine Jensen, 3, Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Lauvre Marie Jensen, 2, Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, , Trabjerglund, Matr. nr. 3d. FT 1901
Peder Chr. Knudsen, 26/12 1855, G, Aulum, ank. 1897 fra Haderup, Mand, Boelsmand
Mette Marie Pedersen, 21/4 1851 G, Vridsted, ank. 1887 fra Vridsted, Hustru
Laura Marie Jensen, 17/10 1887, U, Borbjerg, Barn
Petra Johanne Jensen, 2/10 1890
Jensine Ane Katrine Jensen, 24/4 1893
Dorthe Marie Jensen, 17/5 1894
Ivar Skov Nielsen, 14/3 1886, do., do., Tjenesteydende

Søren Jensen - eller rettere Mette Marie - begyndte som købmand i konens fødegård i Vridsted, thi selv var han tømrer og øvede dette hverv; senere flyttede de til Bjert, købte 1883 en lille gård, Trabjerglund, i Borbjerg sogn, hvor de også drev købmandshandel.
Søren Jensen var en af initiativtagerne til oprettelse af andelsmejeriet "Godthåb" i Skave, Borbjerg sogn.
Der er udgivet et 50-års jubilæumsskrift i den anledning, hvorfra følgende oplysninger er taget (tilsendt fra Olav Riis Laursen). Den mand, der gjorde det største arbejde for at få Øster Trabjerg med, var Søren Jensen, Trabjerglund, det var derfor naturligt, at han kom med i bestyrelsen. Han var født 1844 i Skave som søn af gårdejer Jens Jensen Lai. Gården blev nedlagt efter branden i Skave 1895, da den brændte sammen med 3 andre ejendomme. Den lå, hvor købmand Olesen nu har sin have.
I 1883 købte han Trabjerglund. Som nævnt var han ivrigt med i arbejdet for det nye mejeri; det var ham, der fik mejeriet kaldt "Godthaab", et udtryk for, at han så fremtiden i møde med et godt håb, trods den modstand han mødte. Det har sikkert været en særlig glæde for ham, at mejeriet kom til at ligge på hans fødegårds jord. Karen Jensen, der solgte byggegrunden, var hans søster. Hun blev senere gift med Thomas Laursen fra Hogager.
Ved generalforsamlingen den 23. februar 1894 blev han genvalgt som den eneste af den oprindelige bestyrelse; men inden der var gået tre uger, døde han. Han blev angrebet af en heftig lungebetændelse, og i sine feberfantasier talte han atter og atter om mejeriet. Den 12. marts døde han, knap 50 år gammel. Iflg. et tipoldebarn skulle Søren Jensen have været alvorligt syg, og han beskrives som en "meget gal mand, der som det sidste før sin død rasede over sin sygdom".
Mette Marie og børnene drev i mange år ejendommen mønsterværdigt, skønt hun altid havde været dårligt gående, idet hun var halt. - Overalt, hvor Mette Marie boede, blev der en smuk have, og Trabjerglund havde absolut sognets og egnens skønneste have, rig på pragt og al slags frugt. I disse tider (omkring 1900) var Vestjyllands haver endnu meget beskedne, nogle hyld og et par træer og ellers ikke meget andet end middelalderens kålgårde, iplantet nogle bærbuske, men i Trabjerglund var der en have, hvor endog nattergalen holdt til - som det eneste sted vest for Viborg. Mette Marie plantede selv og podede og beskar træerne, og de bar frugt, hvad træerne den gang ellers aldrig gjorde i disse vestjyske egne.
Trabjerglund gik ud af slægens eje; men i 1933 flyttede hans datter Anna, der var gift med Jens nyboe, atter ind i Barndomshjemmet."

Da børnene var ved at være voksne, indgik Mette Marie i nyt ægteskab med Peder Christian, der var murer. Siden flyttede de til Handbjerg, Daugbjerg og nogle år senere igen til Vridsted, hvor den dygtige kvinde er stedt til hvile hos sin slægt. I første ægteskab var der 14 børn, hvoraf 1 døde straks.
Peder Christian Jensen f. 21-09-1873
Jens Jensen f. 17.5.1875, d. 16.3.1952
Carl Jensen Trabjerglund f. 10.10.1876
Ingvard Jensen f. 21.8.1878, d. ca. 1919
Ingeborg Jensen f. 28.4.1882 i Vridsted
Anton Magnus Jensen f.28.6.1884 i Trabjerglund
Ane Katrine Jensen f. 7.4.1886
Laura Marie Jensen f. 17.10.1887
Jens Chr. Jensen f. 6.6.1889, d. 24.7.1889
Petra Johanne Jensen f. 2.10.1890
Jens Andreas Sørensen Jensen f. 16.1.1892, d. 25.6.1893
Jensine Ane Katrine Jensen f. 24.4.1893

Fra bogen "Minde om Peder Chr. Pedersen og hustru Ingeborg Clausdatter i Vridsted" af A.P.Dueholm.