Biografi for: Henrik Pedersen

Mon ikke det er Henrik, der er ude at tjene her?:

Ringkoebing, Hjerm, Vejrum, Skiød, , Skiød, 58, FT-1787
Mads Jørgensen, 65 , gift, Hosbonde, bonde og Gaardbeboer,
Ingeborg Povelsdatter, 56 , gift, hans Kone, ,
Jørgen Madsen, 30 , ugift, deres Ægte barn, ,
Niels Madsen, 24 , ugift, deres Ægte barn, ,
Anne Marie Pedersdatter, 30 , ugift, tienestefolk, ,
Maren Pedersdatter, 40 , ugift, tienestefolk, ,
Henrik Pedersen, 16 , ugift, tienestefolk, ,
Christen Jensen, 12 , ugift, tienestefolk, ,

Ringkoebing, Hjerm, Fovsing, -, , , 9, FT-1801
Peder Laursen, 65 , Gift, Mand, Gaardmand og selvejer,
Mette Madsdatter, 65 , Gift, Hans kone, ,
Laurs Pedersen, 34 , Ugift, Deres børn, ,
Henrich Pedersen, 29 , Ugift, Deres børn, ,
An Kirstina Pedersdatter, 26 , Ugift, Deres børn, ,
Anne Pedersdatter, 22 , Ugift, Deres børn, ,
Mette Kirstin Nielsdatter, 7 , Ugift, Deres børn, ,

Henrich Pedersen køber Nygaard af Volstrup i 1803, der havde været fæstet af hans kones farbroder, Jens Nielsen Nygaard, #4711.
Kilde: P. Nørskov Lauritsen: Hjerm Sogn. Pag. 207

Hendrik Pedersen fik den 11. nov. 1803 tinglæst skøde på "Nygaard" af 6-0-3-3/4 td. hartkorn i Skætterup i Hjerm sogn. Gården havde indtil da været fæstegård under "Volstrup Gods".
Fra ca. 1837 og frem til omk. 1852 havde Hendrik og Ane Kirstine deres datter Inger Hedevigs uægte søn Hendrik (se side 15) i pleje. D.v.s. at han også var hos dem efter at de var gået på aftægt, hvilket de gjorde, da gården blev overtaget af sønnerne Jens og Peder. Disse to fik i fællesskab tinglæst skøde på den d. 27. marts 1840. Ved folketællingen i 1845 står Hendrik Pedersen stadig som gårdmand, hvilket ikke var rigtigt. Det var sønnerne Jens og Peder, der i 1845 ejede gården. De var på det tidspunkt stadig ugifte.
Foruden ovennævnte plejebarn, Hendrik, havde Hendrik Pedersen og Ane Kirstine nok et plejebarn, der ligesom Hendrik også var deres barnebarn. Deres søn, Jens, havde på samme vis som deres datter, Inger Hedevig Chatrine, også været uheldig. En pige, der tjente på en anden gård i Skætterup, fik den 14. feb. 1834 en datter, der blev døbt Ane Jensdatter, og Jens Henriksen blev udlagt som barnefader. Også denne lille pige tog Hendrik Pedersen og Ane Kirstine hjem til sig i pleje i mange år.
Kilde: Chr. Jacobsen. chr.hjerm@gmail.com

1834 Denmark Census
Henrik Pedersen. Marital Status Gift (Married). Age 62. Birth Date 1772. Residence Date 1834. Residence Address En Gaard. Residence Place Danmark (Denmark). Occupation Gårdmand
Household Members
Henrik Pedersen 62, Ane Kjerstine Espersdatter 55, Hans Henriksen 29, Peder Henriksen 22, Inger Hedevig Catrine Henriksdatter 18, Ingeborg Henriksdatter 16

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skjeltrupbye, , en Gaard, 59, FT-1840
Henrich Pedersen, 68 , Gift, , Gaardmand,
Ane Kirstine Espensdatter, 61 , Gift, , hans Kone,
Jens Henrichsen, 35 , Ugift, , deres Børn,
Peder Henrichsen, 28 , Ugift, , deres Børn,
Inger Hedevig Catrine Henrichsdatter, 24 , Ugift, , deres Børn, Væver,
Ingeborg Henrichsdatter, 22 , Ugift, , deres Børn,
Ane Jensdatter, 6 , Ugift, , Pleiebørn, som Huusfaderen forsørger,
Henrich Pedersen, 4 , Ugift, , Pleiebørn, som Huusfaderen forsørger,
Niels Christensen, 29 , Ugift, , Indsidder - Smed,

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, Skjettrup Bye, , En Gaard, 8, FT-1845
Henrich Pedersen, 73 , Gift, , Gaardmand,
Ane Kirstine Espersdatter, 66 , Gift, , Hans Kone,
Jens Henriksen, 40 , Ugift, , Deres Børn,
Peder Henriksen, 33 , Ugift, , Deres Børn,
Henrich Pedersen, 9 , Ugift, , Pleiebørn,
Ane Jensdatter, 11 , Ugift, , Pleiebørn,
Dorthe Nielsdatter, 22 , Ugift, , Tjenestepige,

Efter Henrik Pedersen, der døde i 1847, fik sønnerne Jens og Peder Henriksen gården allerede i 1840.

Kirkebog Hjerm sogn. Online.
1847. Død 19 Januar 1847, begraver 30 januar 1847. Hendrich Pedersen. Gaardmand i Skiettrup i Hjerum. Fødested Dahl i Fousing. Faderen Peder Laursen sammesteds. 74 Aar.

Ringkoebing, Hjerm, Hjerm, , , Skjellrup bye en gaard, 8, FT-1850
Ane Kirstine Espersdatter, 71 , Enke, , Gaardmandsenke, huusmoder, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Jens Henriksen, 45 , Ugift, , hendes sønner, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Peder Henriksen, 38 , Ugift, , hendes sønner, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Henrich Pedersen, 14 , Ugift, , huusmoderens dattersøn, som af hende forsørges, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Dorthe Nielsdatter, 27 , Ugift, , Tjenestepige, Fabjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Nielsdatter, 21 , Ugift, , Tjenestepige, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt