Biografi for: Chresten Sørensen

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Borbergbye, En Gaard, 91, FT-1845, c1061
Søren Sørensen 69 Gift Gaardmand Borberg (Brødbæk)
Maren Kynderdatter 49 Gift Hans Kone Møborg, Rk.Amt
Chresten Sørensen 14 Ugift Deres Søn Borberg
Laurentze Lauritsen 3 Ugift Forsørges af Borberg Fattigvæsen Borberg

Ringkøbing, Hjerm, Maabjerg, Holstebro distrikt, Graasteenhuus, 19.1, FT-1870, C5126
Christen Sørensen Brødbek 36 Gift Huusfader Formand ved kolonnen paa banen Borbjerg sogn
Eva Maria Christensen 30 Gift Huusmoder Reesen sogn
Mette Marie Christensen Under 1 aar Ugift Barn Maabjerg sogn

Hjørring, Børglum, Vester Brønderslev, Vester Brønderslev, et vogterhus, 4, FT-1880, C6464
Christen Sørensen Brødbæk 48 Gift Husfader, Banearbejder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Eva Marie Christiansen 39 Gift Hans kone Resen Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Marie Christensen Brødkær 10 Ugift Deres Barn Maabjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christine Sørine Christensen Brødkær 1 Ugift Deres Barn Vester Brønderslev