Biografi for: Peder Mortensen

Peder Mortensen i Guldforhoved, Bording sogn. Nævnes i skøde- og panteprotokollen i 1708 og 1710.