Biografi for: Nicolai Madsen

Efter faderes død sad moderen i uskiftet bo indtil 1841, hvor hun solgte gården til Nicolaj for 1000 rd rede sølv samt aftægt på livstid. Nicolaj sad i sogneråd og skolekommission og var kirkeværge.

Kirkebog Borbjerg sogn. (Kort HMB-C 499 A-6, 1/3)
1841. 22 Octobr. Gaardmand Mads Laursen og H. Maren NikolajsD. i Traberg en Søn Nicolaj. baaren af Nikolaj Mogensens Hustru i Tinnedal, Fad.: Jens Nørgaard og Hust. Niels Meldgaard og Anders Kristensen i Traberg.

Rringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabergbye, , En Gaard, 101, FT-1834
Mads Laursen, 69 , Gift, , Gaardmand,
Maren Nicolais Datter, 58 , Gift, , Hans Kone,
Nicolai Madsen, 26 , Ugift, , Deres Børn,
Johanne Mads Datter, 28 , Ugift, , Deres Børn,
Johanne Marie Johannes Datter, 7 , Ugift, , Hendes Datter,
Karen Jens Datter, 17 , Ugift, , Tjenestepige,
Johannes Christensen, 32 , Ugift, , Indsidder Tømmer og Hjulmand,

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Traberg bye, , En gård, 90, FT-1840
Maren Nicolaisdatter, 64 , Enke, , Gårdeierinde,
Nicolai Madsen, 32 , Ugift, , Hendes søn,
Laurits Christensen, 33 , Ugift, , Tjenestefolk,
Conrad Thuesen, 15 , Ugift, , Tjenestefolk,
Bodild Lauritsdatter, 23 , Ugift, , Tjenestefolk,
Mette Johanne Andd. [Andersdatter??], 20 , Ugift, , Tjenestefolk,

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbergbye, , En Gaard, 97, FT-1845
Nicolai Madsen, 36 , Gift, , Gaardmand,
Ane Christensdatter, 30 , Gift, , Hans Kone,
Ane Nicolaisen, 3 , Ugift, , Deres Barn,
Maren Nicolaisen, 1 , Ugift, , Deres Barn,
Maren Nicolaisdatter, 69 , Enke, , Underholdes af Gaarden,
Peder Jensen, 26 , Ugift, , Tjenestekarl,
Ane Catrine Poulsdatter, 23 , Ugift, , Tjenestepige,

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, , En gård, 221, FT-1870
Nicolai Madsen, 61 , Gift, Husfader, Jordbruger, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Else Jocobsen, 49 , Gift, Husmoder, Medhjælper, Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Ane Nicolaisen, 19 , Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jacob Nicolaisen, 15 , Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mads Christian Nicolaisen, 8 , Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Christian Nicolaisen, 4 , Ugift, Børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Johan Pedersen, 17 , Ugift, Tjenestetyende, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg By, , En gaard, 51, FT-1880
Nicolai Madsen, 71 , Gift, Gaardejer, huusfader, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Else Jacobsen, 59 , Gift, Huusmoder, , Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Ane Nicolaisen, 29 , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jacob Nicolaisen, 25 , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mads Christian Nicolaisen, 14 , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Christian Nicolaisen, 14 , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Semine Sørensen, 16 , Ugift, Tjenestepige, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Klemmens Jensen, 10 , Ugift, Tjenestedreng, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, Traberggaard, 314, FT-1890, C0765
Mads Chr. Nikolaisen 28 Gift Husfader Gaardmand Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Madsine Madsen 25 Gift Husmoder Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Else Jakobsen 69 Enke Aftægtskone Hjerm Sogn, Ringkøbing Amt
Knud Jeppesen 20 Ugift Tjenestekarl Sevel Sogn, Ringkjøbing Amt
Søren Peder Christensen 28 Ugift Tjenestekarl Haderup Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Jensen 28 Ugift Tjenestepige Naur Sogn, Ringkjøbing Amt
Niels Nielsen 14 Ugift Tjenestedreng Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt