Biografi for: Karen Marie Sørensdatter

Kirkebog Handbjerg sogn. Fødte Quindekjøn. (Kort C 508-11, 2/6)
1837. 19 December. Uægte Barn Karen Marie Nedergaardhuus. Døbt i Kirken den 26 Decbr. Pigen Johanne Conradsdatter opholdende sig hos Indsidder Jens Frederik Hermansen i Nedergaardhuus. Udlagt Barnefader Ungk. Søren Stougaard Pedersen på Wolstrup Mark. Fremb. af Ane Kirstine Simonsd. af Gydsbekhuus. Fadd. Jens Frederik Hermansens Døtre Else og Inger Marie af Nedegaardhuus og Ungkarl Laurs Simmonsen af Gydsbekhuus, alle af Handbjerg sogn.

Hvis moderen virkelig er Ane Marie er hun kun 17 år ved fødselen.