Biografi for: Mette Povelsdatter

Født Dom. 8. p. Trinit. 1772.

Kirkebog Borbjerg sogn. Viede. (Kort HMB-C499 A-5, 3/3)
1798. D. 15. Juni trolovede Ungkarl Jens Sørensen og Pigen Mette Poulsdatter i Store Hedegaard. Forloverne var Kristen Povelsen Fleng og Niels Sørensen i Hedegaard. Viede d. 6 Juli.

Kirkebog Borbjerg sogn. Døbte. (Kort HMB-C499 A-5, 2/3)
1798. Jens Sørensen og Hust. Mette PovelsDat. en Søn. Povel i Storhedegaard baar. af moderens Søster Karen, Fad.: Niels Povelsen, Jens Povelsen, Niels Damgaard og datter.

Ringkoebing, Ginding, Sahl, Sahl By, , , 8, FT-1801
Jens Sørensen, 33 , Gift, Huusbond, Bonde og gaardbeboer,
Mette Povelsdatter, 28 , Gift, Hans Hustru, ,
Povel Jensen, 3 , Ugift, Deres søn, ,
Mette Sørensdatter, 26 , Ugift, Tjenestefolk, , [Jens Sørensens Søster ?]
Peder Sørensen, 29 , Ugift, Tjenestefolk, Land Soldat, [Jens Sørensens Broder ?]

Kirkebog Hjerm sogn. Døde
1807. Den 21. Martii døde Mette Poulsdatter Jens Sørensens Hustru af Krogen og begr. d. 30 ejusdem i sit alders 35 Aar.