Biografi for: Niels Jørgen Gimsing

Niels Jørgen Gimsing, dansk bygningsingeniør, fra 1976 professor ved Danmarks Tekniske Universitet. Gimsing vandt som studerende førstepræmie i en international konkurrence om motorvejsbroer. I 1987 fik han tre præmier i idékonkurrencen om projekter til den faste forbindelse over Storebælt. Han har været stærkt involveret i arbejdet med Storebælts- og Øresundsforbindelsernes broer og har endvidere været konsulent ved flere af de største udenlandske brobygningsprojekter, bl.a. projektet til hængebroen over Messinastrædet med en spændvidde på 3,3 km. Gimsings bog om hængebroer og skråstagsbroer, Cable Supported Bridges (1983), er senere blevet oversat til japansk og kinesisk.