Biografi for: Peter Christensen Gimsing

Student 1883 frq Herlufsholm, Medicinck embedseksamen 1890, praktiserende læge i Holstebro fra august 1892, distriktslæge fra 11. oktober 1910, medlem af værgerådet 1905, af byrådet 1906, medlem af skolekommissionen