Biografi for: Søren Jensen, N. Brødbæk

Kirkebog Ørre sogn. Online.
1795. Søren. Født i Langfrom den 29. Aug. Hans Forældre Jens Mortensen og Else Sørensdatter. Hans Daab confirmeret 19. Søndag efter Trinitatis. Faddere: Willum Kierkegaard, Søren Brørbeck, Peder Møller ? ?

Folketælling 1801 i Ringkøbing, Hammerum, Ørre, Ørrebye, viser:
Jens Mortensen, 35, Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer,
Ellen Sørensdatter, 40, Gift, hans kone, ,
Søren Jensen, 6, Ugift, deres børn, ,
Mette Jensdatter, 8, Ugift, deres børn, ,
Karen Jensdatter, 4, Ugift, deres børn, ,
Anne Marie Jensdatter, 2, Ugift, deres børn, ,
Søren Sørensen, 24, Ugift, tjenestefolk, national soldat,
Magrete Laursdatter, 27, Ugift, tjenestefolk, ,

Søren Jensen overtog i 1828 Neder Brødbæk efter sin mor. I 1860 udstykkede han parcellen matr. nr. 2 b, V. Brødbæk til den ældste søn Jens Sørensen og i 1865 afhændede han hovedparcellen, matr. nr. 2 a til den næstældste søn Christian Sørensen.

Neder Brødbæk står i Hjerm Herreds brandtaksationsprotokol opført således:
a.
Salshuuset i Nord, 17 Fag, 9 1/4 Alen dyb, opført af Grundmur, Fyhr over- og indtømmer med Straatag. Indrettet til Stue, Kammer, Kiøkken og Bryghuus. Forsynet med Loft, Vinduer, Døre, 2 Skorstene med Piber af brændte Steen og 1 Bagerovn. Taxeret med undtagelse af udvendig Grundmur til 38 Rdlr. pr. Fag. 640 Rdlr.
b.
Det vestre Huus, 14 Fag, 9 Alen dyb, opført af Grundmur, undtaget Nordre Ende, der er murede Vægge, Fyhr over-, ind og undertømmer med Straatag. Indrettet til Høelade og Fæhuus. Taxeret med Undtagelse af udvendig Grundmur til 18 Rdlr. pr. Fag. 250 Rdlr.
c.
Det Søndre Huus, 17½ Fag, 11½ Alen dyb, opført af Grundmur i Søndre Side og Vestre Ende, Fyhr over-, ind- og Undertømmer med Straatag. Indrettet til Lade. Taxeret med undtagelse af udvendig Grundmur til 30 Rdlr. pr. Fag. 520 Rdlr.
d.
Det Østre Huus, 11½ Fag, 8 3/4 Alen dyb, opført af Fyhr over-, ind- og undertømmer med klinede Vægge og Straatag. Indrettet til Hestestald, Vognskjul og Tørvehus. Taxeret til 20 Rdlr. pr. Fag. 230 Rdlr.
I alt 1640 Rdlr.
Forsvarlig indrettet imod Ildsfare. Befalede Brandredskaber forefandtes."

Christian Møller, der i 1882 overtog degneembedet i Borbjerg efter sin fader, skriver i sin bog: "Borbjerg Sogns Historie" fra 1929 om Søren Jensen:
"Han kunne godt lide at være deltager et lystigt lag, især når der var marked i Holstebro. På hjemvejen fra markederne standsede markeds-gæsterne i reglen ved Den sorte Kro, 3/4 mil fra Holstebro, hvor de skulle have en opstrammer for rigtig at kunne køre om kap hjem. Søren Jensen plejede gerne da at sige, når han opfordredes til at komme hjem: "Der kan man altid komme, når man ikke kan komme andre steder.
En gang gik det dog galt, thi da kom der bud til ham, at Neder Brødbæk brændte, da ville han hjem; men da var det for sent, gården var nedbrændt, inden han kom hjem. Den blev genopbygget i almindelig bondestil.
Søren Jensen var høj af vækst. Når han om søndagen kom i sin søndagsdragt: lange, blanke støvler, fløjels-knæbenklæder og vest, langskødet frakke og høj hat på hovedet, med sølvknappet stok og sølurkæden hængende ned på maven, da var der noget imponerende ved ham, som ved mange andre af sognemændene i deres højtidsdragter."

Også Christian Møllers broder, Petrus Christensen, har i sin bog, "To slægtled" fra 1940 givet en beskrivelse af Søren Jensen:
"Når gamle Søren Brødbæk skulle til Alters, fulgt af Sønnen Chresten Brødbæk og den milde, venlige Ann Dorret, var det næsten også en Festdag i Hjemmet, for Søren mødte i Bondens gamle Festdragt: Knæbenklæder, hvide Strømper og Sko med Sølvspænder. Det var en oplevelse for os Drenge. Baade før og efter Altergangen var han inde i Hjemmet for at hvile sig. Med Brødbæk-mændene stod fader på særlig god fod. De var altid villige til at "gyer en Bed", og det var en inderlig glæde, at de, da Hvam skole blev oprettet og Brødbækgårdene med Vandsmedens (Peder Iversen) blev henført dertil, vedblivende søgte Kirkeskolen."

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Brødbek, , En Gaard, 16, FT-1834
Søren Jensen, 39, Gift, , Gaardmand,
Maren Christens Datter, 31, Gift, , Hans Kone,
Jens Sørensen, 5, Ugift, , Deres Børn,
Chresten Sørensen, 4, Ugift, , Deres Børn,
Else Sørensen, 2, Ugift, , Deres Børn,
Jens Pedersen, 15, Ugift, , Pleiesøn,
Else Sørens Datter, 73, Enke, , Aftægtskone,
Simon Tygesen, 26, Ugift, , Tjenestefolk,
Ellen Anders Datter, 21, Ugift, , Tjenestefolk,

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, , En gård, 4, FT-1840
Søren Jensen, 45, Gift, , Gårdmand,
Maren Christensdatter, 37, Gift, , Hans kone,
Jens Sørensen, 11, Ugift, , Deres børn,
Christen Sørensen, 10, Ugift, , Deres børn,
Else Sørensen, 8, Ugift, , Deres børn,
Zidsel Marie Sørensen, 6, Ugift, , Deres børn,
Ane Sørensen, 2, Ugift, , Deres børn,
Else Sørensdatter, 78, Enke, , Nyder ophold af gården,
Jens Pedersen, 20, Ugift, , Tjenestefolk,
Zidsel Marie Pedersen, 21, Ugift, , Tjenestefolk,

Folketælling 1845 i Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, , En Gaard, viser:
Søren Jensen, 50, Gift, , Lever af sin Avling, Ørre, Rk.Amt
Maren Christensdatter, 42, Gift, , Hans Kone, Borberg, Rk.Amt
Jens Sørensen, 14, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Christen Sørensen, 15, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Jørgen P??Gaard Sørensen, 5, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Else Sørensdatter, 13, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Sidsel Marie Sørensdatter, 10, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Ane Sørensdatter, 7, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Kirsten Sørensdatter, 2, Ugift, , Deres Barn, Borberg
Jens Pedersen, 26, Ugift, , Tjenestekarl, Borberg
Ane Marie Olesdatter, 20, Ugift, , Tjenestepige, Resen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, , , 99, FT-1860
Søren Jensen, 65 , Enkemand, Gmd., huusfader, , Ørre sogn, Ringkj. amt
Jens Sørensen, 31 , Ugift, Hans børn, , Her i sognet
Christen Sørensen, 30 , Ugift, Hans børn, , Her i sognet
Else Sørensen, 28 , Ugift, Hans børn, , Her i sognet
Kirsten Sørensen, 17 , Ugift, Hans børn, , Her i sognet
Peder Chr. Sørensen, 11 , Ugift, Hans børn, , Her i sognet

Søren Jensens tre Sønner, Jens, Christen og Peder Christian bliver gift med tre søstre fra Nørre Hvam, hhv. Ingeborg, Ane Dorthe og Kristiane Jensen. Peder Christian og Kristiane er mine oldeforældre.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk by, , En gaard, 1, FT-1880
Kresten Sørensen, 49 , Gift, Gaardejer, husfader, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Dorthe Jensen, 39 , Gift, Hans hustru, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Sørensen, 13 , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Søren Sørensen, 10 , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Sørensen, 8 , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Marie Sørensen, 5 , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Else Sørensen, 2 , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jørgen Sørensen, Under 1 år , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Søren Jensen, 84 , Enkemand, Husfaderens fader og af han forsørget, , Ørre Sogn, Ringkjøbing Amt
Abelone Matilde Johannesen, 40 , Ugift, Tjenstepige, , Aulum Sogn, Ringkjøbing Amt
Jenssine Nielsen, 14 , Ugift, Tjenstepige, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Ole Andersen, 16 , Ugift, Tjenestekarl, , Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt

Søren Jensen levede 15 år efter at han havde overdraget gården til sønnen Christian og var kommet på aftægt, men han kunne ikke gå, fødderne var dårlige; den meste tid var han sengeliggende.

Aftægskontrakt for Søren Jensen på Neder Brødbæk i Borbjerg sogn
1 .
Saa længe jeg Søren Jensen befinder mig tilfreds dermed forbliver jeg i Huset hos Aftægtsyderen min Søn Christian Sørensen og nyder af ham og hos ham lige med hans Familie alt hvad jeg til min Underholdning har fornøden saasom Føde, Klæder, Lys, Varme, lige som jeg plejer, Vask og Renlighed, med alt hvad jeg til min Beqvemmelighed maatte gøre Fordring paa, men hvis jeg bliver til Sinds at ville føre min egen Husholdning, da skal Aftægtsyderen være forpligtet til inden 2 Mdr. efter at det begæres at lade indrette til Beboelse de 3 vestre Fag af Vaaningshuset med fælles Indgang, saaledes som jeg selv ønsker og forlanger og i enhver Henseende forsvarlig. Denne Bopæl som jeg uden Godtgørelse afbenytter skal Aftægtsyderen vedligeholde paa Tag og Fag og indvendig uden Udgift for mig. Fra denne Tid denne Aftægtsbolig skal være færdig leveres mig aarlig saa længe jeg lever.
2.
4 Tdr. Rug, 3 Tdr. Byg, 2 Tdr. Kartofler, 3 Lispund røget Flæsk af Mellemsiden, 3 Lispund fersk Oksekød, 1½ Lispund tør Ost, 12 tørre Torsk, 6 Snese friske Hønseæg, 1 Pund Humle, 1 Skp. Salt, 8 Pund ren heglet Hør, 8 Pund Kaffe, 4 Pund Kandis, 2 Pund hvid og 2 Pund brun Puddersukker, 1 Lispund Faare- eller Fætalg, hvilke varer som maa være gode og sunde leveres mig med rigtig Maal, Tal og Vægt til de Tider og i de Qvantiteter, som jeg selv ønsker og forlanger. Ugentligt leveres mig: 2 Pund godt Smør, 1 Potte Kornbrændevin, ½ Pund godt Røgtobak; daglig leveres mig i Tiden fra 1. Maj til 1. November: 3 Potter og den øvrige Tid af Aaret 2 Potter nymalket og uforfalsket Mælk; i Penge betales 10 Rigsdaler i de sædvanlige Terminer.
3.
I rette Bjergningstid leveres hver Sommer tørt og godt 15 Læs Skudtørv a 25 Snese pr. Læs, som indlægges i Huset for mig et beqvemt Sted samt 1 Læs Lyng af Gaardens Mark. Desuden udtager jeg 2 Faar af Gaardens Faareflok som Gaardens Ejer skal græsse tillige med deres Yngel, og hvis nogen af disse Faar skulle dø eller bortkomme leveres mig uden Betaling nye i deres Steder. Aftægtsyderen skal bage mit Brød, brygge mit øl, besørge mit Vask ved egen Ildebrændsel og Redskaber og han skal føre mit Korn til og fra Mølle tillige med hans eget. Han skal i øvrigt give mig fornøden Pleje og Opvartning, befordre mig til og fra Kirke 2 Gange aarlig samt i Sygdomstilfælde hente Læge og Præst til mig og igen befordre dem tilbage, samt betale Medicin og Lægehonorar. Jeg har Ret til at indtage et Fruentimmer i Aftægtslejligheden.
4.
Naar jeg indflytter i Aftægtslejligheden medtager jeg 2 Sengeklæder, 1 Stueuhr, 1 Kiste, Bord, Bænk og Stole, 1 Kakkelovn, Køkkenredskaber med hvad videre af den i Gaarden værende Indbo, jeg maatte ønske og behøve og som fra den Tid af bliver min fuldkomne Ejendom.
5.
Dersom jeg skulle blive til Sinds at flytte andet Steds hen for at nyde min Aftægt er jeg dertil berettiget. I saa Fald skal Aftægten - med Undtagelse af Bopælen, som bortfalder, men hvorfor der skal gives mig et aarligt Vederlag paa 25 Rdlr. - leveres mig Kvartalsvis med en Fjerdedel den lste i hvert Kvartal, dog ikke over 2 Mil fra gaarden.
6.
Naar jeg ved Døden afgaar skal Aftægtsyderen bekoste og besørge min hæderlige og anstændige Begravelse uden at gøre Fordring paa noget af hvad jeg maatte efterlade mig.
7.
Jeg forbeholder mig Ret til at tage behøvende Kaal og Urter i Gaardens Have samt fri Adgang og Afbenyttelse af Gaardens Brønd og fri Adgang overalt i Gaarden og dens Mark.
8.
Til min Datter Kirsten Sørensdatter skal Gaardens Ejer betale 800 Rigs-daler Rigsmønt som forrentes med 4% aarlig fra 11. December 1865, der erlægges med Halvdelen i hver 11. December og 11. Juni Terminer. Med et halvt Aars lovlig Varsel fra en af Siderne kan de 800 Rdl. udbetales naar den opsiges til Udbetaling.
Endvidere skal han, naar forlanges, levere hende: 1 Sengeklæder bestaaende af 2 Dyner og 2 Puder, 2 korte og lange Puder samt 1 par Lagener, alt nyt og godt, 1 Lænestol, 1 Skænk og 1 Rok samt tillige besørge og bekoste hendes Bryllup efter Egnens Skik og Brug.

Jeg Gaardmand Christian Sørensen tilstaar herved at have indgaaet foranstaaende Kontrakt og forpligter mig herved til at opfylde denne fra min Side. Til Sikkerhed i saa Henseende pantsætter jeg hermed med lste Prioritets Panteret for Aftægten til min Fader, og med 2 Prioritets Panteret derefter for Præstationerne, jeg skal yde til min Søster efter 8 Post, den mig efter Skøde af Dags Dato som læses samtidig hermed tilhørende Ejendom, Neder Brødbæk i Borbjerg Sogn, af Matr. Nr. 2 a, Hartkorn 2 Tdr. 6 Skp. 3 Fjdk. 3/4 Alb. med Hartkornets Anpart i Kongekorn, Kirkekorn og Kvægtiende, Afgrøder, Avl, Gødning og Ildebrændsel samt Bygningernes Assurancesum.
I Søgsmaals Tilfælde er jeg den hurtige Retsforfølgning ifl. Forordning af 25. Januar 1828 underkastet.
Aftægt og Præstationerne anslaaes til 600 Rdlr.
Til Bekræftelse med vore Hænders Underskrifter Vidnefast.
Skrevet i Borbjerg d. 1. Juli 1865.
Søren Jensen. Christian Sørensen.
Til Vitterlighed:
Poul Martinus Johansen. Lergaard."