Biografi for: Karen Elisabeth Heselaa Kristensen

I 1949 overtager Karen Elisabeth Heselaa og Karl Nielsen gården "Heselaa" efter Kresten Heselaa. Gården var da på 435 tdr. land, deraf 140 dyrket, 30-40 eng og resten hede og mose. Samme år solgtes 200 tdr. land hede. Kristen og Karl driver Heselaa indtil 1959, hvor de sælger den til Ole Futtrup Mikkelsen, så den er nu ikke mere i slægtens eje. I 1960 brænder Heselaa og bliver aldrig genopbygget som landbrugsejendom.