Biografi for: Peder Heselaa

Peder og Anna Hesselaa havde ingen bÝrn.