Biografi for: Peder Christiansen Pedersen Brander

Kirkebog Tranum sogn, Fødte Mandkøn (Kort C 90-11, 1/4)
1884. 1 Oktober Peder Kristiansen Pedersen. Døbt 21 December i Kirken. Søn af Gmd. Karl Kristian Pedersen og Hustru Ane Dorthea Andersen 33 Aar gammel af Klithuse. Faddere: Gmd. Kristen Andersens Hustru i Tranum. Hmd. Kristian Andersens Hustru i Fasmali. Aftægtsgaardmand Peder Kristiansen af Klithuse, Hmd. Niels Hansen i Tranum Klit. Hmd. Niels Kr. Pedersen i Klithuse.
Fik 1905 27. Oktober Navnebevis af Han Herreds Kontor på Navnet Peder Christiansen Brander (VA 1593/1906).

Hjørring, Øster Han, Tranum, , FT-1890
Karl Chr. Pedersen Brander, 44 år, f. i Tranum. Gårdmand
Ane Dorthea Andersen, 38 år, f. i Lerup sogn, hans kone
Chr. Brander, 17 år, deres barn
Maren Brander, 16 år, deres barn
Kirstine Brander, 13 år, deres barn
Inge Marie Brander, 9 år, deres barn
Pouline Brander, 7 år, deres barn
Peter Christiansen Brander, 5 år, deres barn
Anders Bentsen Brander, 2 år, deres barn
Peter Christiansen Brander, 76 år, f. i Tranum, aftægtsmand

Folketælling 1901 (Film 16341)
Hjørring amt, Øster Han herred, Tranum sogn, Klithuse, Vester Klitgaard, Matrikel nr. 127a, Ejerens navn: Carl Pedersen (Brander)
Carl Pedersen Brander, M, 18/10/1845, G, Folkekirken, Klithuse, Husfader, Gaardejer, Distriktskommisær.
Ane dorthea Andersen, K, 19/7/1851, G, ditto, Bækken, Husmoder
Kristiane Pedersen, K, 10/9/1872, U, ditto, Klithuse, Barn
Pouline Pedersen, K, 5/6/1882, U, ditto, Klithuse, Barn
Peder Christiansen Pedersen, M, 1/10/1884, U, ditto, Klithuse, Barn
Anders Bentsen Pedersen, M, 3/10/1887, U, ditto, Klithuse, Barn
Christian Klitgaard Pedersen, M, 9/6/1890, U, ditto, Klithuse, Barn

1920 Køber ejendommen Nr. Økse Matr 19e, hvortil også hørte en række matrikler, 43a-c og 43v-z, der hovedsagelig anvendtes til tørvegravning

Folketælling 1925. Hjørring amt, Øster Han herred, Brovst kommune, Nørøkse. (film S33/189)
Matr. 19e
Peder Brander, M, 1/10 1884, Tranum, G, Husfader, Landmand. Bopæl d 5 Nov. 1924: Tranum sogn, Nørøkse Kær, Halvrimmen.
Kristine Brander, K, 5/2 1896, Tranum, G, Husmoder
Karl Kristian Brander, M, 25/5 1920, Tranum, U, Barn
Anders Kristian Brander, M, 2/11 1921, Brovst, U, Barn
Anna Dorthea Brander, K, 3/7 1923, Brovst, U, Barn
Harald Andreas Brander, M, 29/8 1924, Brovst, U, Barn
Ottomine Margrethe Kristensen, K, 28/11 1905, Tranum, U, Tyende, Bopæl d 5 Nov. 1924: Tranum sogn, Bækken, Brovst
Gerlev Kristian Nielsen, M, 16/12 1910, Tranum, U, Tyende, Bopæl d 5 Nov. 1924: Tranum Klit, Brovst

Folketælling 1930. Hjørring amt, Øster Han herred, Brovst kommune, Nørøkse Enge. (Org. skema 1308/117)
Brander, Peder Chr Pedersen, M, 1/10 1884, Tranum, G, Husfader, Landbrug.
Brander, Kristine, K, 5/2 1896, Tranum, G, Husmoder
Brander, Karl Kristian, M, 25/5 1920, Tranum, U, Barn
Brander, Anders Kristian, M, 2/11 1921, Brovst, U, Barn
Brander, Anna Dorthea, K, 3/7 1923, Brovst, U, Barn
Brander, Harald Andreas, M, 29/8 1924, Brovst, U, Barn
Brander, Johanna Kirstine, K, 13/3 1926, Brovst, U, Barn
Brander, Gudrun Marie, K, 22/12 1927, Brovst, U, Barn
Brander, Niels Regner, M, 11/10 1929, Brovst, U, Barn
Olsen, Ingvard Klitgaard, M, 4/4 1910, Øster Brønderslev, Tjenestekarl.

1945.
Peder Chr. Pedersen Brander, Gdr., Nr. Økse kjær pr. Halvrimmen. Født 1. Oktober 1884 i Klithuse, Søn af Carl Pedersen Brander. Gift med Kiristine Brander, født Larsen, født 5. Februar 1896 i Telling, Datter af Anders Chr. Larsen. Gaardens Navn er "Kjærgaarden", den er ombygget ca. 1870 og overtaget af Brander 1920. Der var da opdyrket 32 Tdr. Land, hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 21.500, Grundskyld Kr. 11.500. Besætningen var ved Overtagelsen 1 Hest, 3 Køer,
3 Ungkvæg og 6 Svin, den er nu 3 Heste, 15 Køer, 13 Ungkvæg og 20 Svin. Brander er uddannet ved Landbruget, har været paa Vraa Højskole 1902-03 og paa Tylstrup Forsøgsstation. Er Formand for Brugsforeningen m. m. Tilkendt den store Sølvmedaille for Landboflid af De samvirkende jydske Landboforeninger.
Kilde: Mindeværket DANSKE LANDMÆND OG DERES INDSATS. En oversigt over dansk bønders virke. Hjørring amt. Nationalt Bogforlag, Herning 1945.

Peders søn, Anders Jørgen Brander, oplyser at "Pie Bråner" eller "Bråier" var et ret almindeligt kaldenavn om hans far.