Biografi for: Lars Christensen

1851. Ejsing Sogn Kirkebog. KMB 1835 - 1853 - C507 D 11 - 3/5. Confirmerede Drenge i Sahl kirke den 27 April 1851.
Confirmandens Navn og Opholdssted.: Lars Christensen i Møllehuus. - Forældrenes Navne og Bopæl.: Christen Jensen af Nautrup og Ane Larsdatter, nu gift med Gaardmand og Sognefoged Peder Gjemsing i Møllehuus. - Confirmandens Alder efter Dag og Datum: Født 10de, døbt 12te April 1837. - Kundskab og Opførsel.: Meget godt. - Naar og af hvem vaccineret.: 22de Juli 1841 af Jensen. - Hvor anført i det alm. Jevnf. Reg.: 105 - 34.

Folketælling 1840,, Raast by, en gaard, Ejsing sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt
Peder Gjernsing, 54, gift, Gaardmand og Sognefoged,
Elisabeth Hermansdatter, 71, gift, hans kone,
Ane Larsdatter, 35, ugift, Tjenestepige,
Lars Christensen, 3, ugift, Hendes uægte søn,
Christen Laursen, 25, ugift, Tjenestekarl,

Ringkoebing, Ginding, Ejsing, Elbrønd, , En gaard, 38, FT-1845
Peder Nielsen, 59 , Gift, , Gaardmand, sognefoged, Gjemsing Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Larsdatter, 41 , Gift, , Hans kone, Grinderslev Sogn, Viborg Amt
Lars Christensen, 8 , -, , Deres barn, Her i sognet [Ejsing Sogn]
Karen Nielsdatter, 20 , Ugift, , Tjenestepige, Do [Ejsing sogn]

Folketælling 1870 Sevel Kro, Sevel sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt, FT 1870
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv, Fødested
Lars Christensen, 42,,, Kromand og detaillist, Ejsing S.
Dorthe Kirstine Stephansen, 30,, Hans kone,, Sevel S,
Peder Gimsing Christensen, 6,, Deres barn,, Sevel S,
Stephan Vestergård Christensen, 3,, Deres barn,, Sevel S,
Ane Elise Christensen, 1, Deres barn,, Sevel S.
Peder Nielsen Gimsing, 83, Aftægtsmand, forsørges af husfaderen,, Gimsing S.
Ane Larsdatter, 65,, Aftægtskone, forsørges af husfaderen,, Thise S, Viborg Amt
Jens Madsen, 25,, Arbejdskarl,, Sevel S.

1861-1871 ejer af Sevel kro, købte 12 januar 1872 Borbjerg Mølle for 13.000 rd.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg By, , En gaard, 92, FT-1880
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Lars Christensen, 42 , Gift, Møller, huusfader, , Ejsing Sogn, Ringkjøbing Amt
Dorthea Kirstine Christensen, 40 , Gift, Hans hustru, , Sevel Sogn, Ringkjøbing Amt
Stephan Vestergaard Christensen, 13 , Ugift, Deres børn, , Sevel Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Elise Christensen, 11 , Ugift, Deres børn, , Sevel Sogn, Ringkjøbing Amt
Hans Jacob Christensen, 8 , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marius Christenen, Under 1 år , Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Larsdatter, 75 , Ugift, Huusfaderens moder der af ham forsørges, , Thise Sogn, Viborg Amt
Andreas Christensen, 24 , Ugift, Tjenestefolk, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Christian Jensen, 22 , Ugift, Tjenestefolk, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Inger Johanne Christensen, 26 , Ugift, Tjenestefolk, , Sevel Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg By, , Borbjerg Mølle, 79, FT-1890
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Lars Christensen, 52 , Ugift, Husfader, Møller, Ejsing Sogn, Ringkjøbing Amt
Dorte Kjerstine Steffensen, 50 , Ugift, Husmoder, , Sevel Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Elise Christensen, 29 , Ugift, Barn, , Sevel Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Davide Andreasen, 21 , Ugift, Tjenestepige, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Hans Jacob Christensen, 18 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Marius Christensen, 10 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Damgaard Christensen, 9 , Ugift, Barn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Andreas Christensen, 34 , Ugift, , Møllersvend, Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Julius Nielsen, 26 , Ugift, , Møllebyger, Mammen Sogn, Viborg Amt
Karoline Madsen, 26 , Ugift, , Syerske, Estvad Sogn, Ringkjøbing Amt
Mette Johanne Madsen, 18 , Ugift, , Syerske, Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt
Frederikke Sørensen, 18 , Ugift, , Syerske, Ryde Sogn, Ringkjøbing Amt

Efter Lars Christensens død i 1892 drev hans enke møllen i 6 år, hvorefter den overgik svigersønnen, Niels Mundbjerg.