Biografi for: Jacob Christensen Grand

Kirkebog Hem-Hindborg-Dølby sogn. Børn som til Confirmation antages. (Kort HMB C 201-1, 3/3)
Anno 1744. Christen Grand i hindborg en Søn, Jacob