Biografi for: Mads Mogensen

Jf. Kirkebog Handbjerg sogn (kort HMB-C 507 A-1, 1/4).
Mads Mogensen var 1697 født som uægte barn af Berethe Madsdatter i Handbjerg By (ca. 1 km syd for nuværende Handbjerg By). Ved barnedåben blev Mogens Brødbæk fra Borbjerg sogn udlagt som barnefader. Faddere ved Dåben: Jens Westergaard, Jens Kochborg, Jens Ransborg, Jens Kochborgs Datter Birgit og David Degns Datter.
Borbjerg sogns kirkebog mangler for årene 1696-1702, det er derfor ikke muligt at se om den pågældende Mogens Brødbæk vedkender sig fadderskabet.

De sidste fire år før Mads Mogensen blev gift, var han karl hos præsten i Handbjerg præstegård, dels som kusk, dels som ladekarl. Johanne Mogensdatter, der var fra Handbjerg by, fik et uægte barn tre år før hun blev gift med Mads Mogensen. Det blev døbt 10 marts 1717 og fik navnet Karen.
De første fem år af deres ægteskab boede de i "Solbjerg", som var en mindre ejendom på "Handbjerg Land", som man kaldte området nede ved fjorden. Men i 1726 var Mads blevet fæster af "Vestergaard" i Handbjerg by, hvor både Johanne og Mads døde som aftægtsfolk.
Den før nævnte Karen voksede op sammen med deres fælles børn. Hun fik i nov. 1737 et uægte barn. Det blev døbt tre måneder senere d. 6. feb. 1738 og fik navnet Mette. Som Barnefader blev udlagt en karl fra Mors ved navn Jens. Hans efternavn eller hans forældres navne kendte Karen ikke, ej heller hvor på Mors han var fra, eller hvad for en karl han i det hele taget var. Barnet døde, da det var et halvt år gammel, og blev begravet samme dag som Karens lillebror, Søren. Året efter blev Karen konfirmeret! Det var dengang almindeligvis omkr. 17-20 års alderen.
I 1745 blev Karen gift 3. juledag med Niels Jørgensen, der var en søn fra "Viftrup" i Handbjerg by.